Przetwarzanie danych osobowych - Majewski Hotel & SPA

HOTEL & SPA
Majewski
Przejdź do treści

Przetwarzanie danych osobowych

  
Informacja o ochronie danych osobowych dla osób korzystających usług
Hotelu Majewski w Malborku ul. Daleka 125

&1

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Alfa Jan Majewski 82-200 Malbork ul. Daleka 125, dalej zwany Alfa, zwany dalej Administratorem.
&2

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
 2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu;
 3. udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;
 5. spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

&3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
&4

Jakie dane przetwarzamy
 1. Imię Nazwisko gościa
 2. Nr. dowodu osobistego
 3. Nr. Telefonu
 4. Adres e-mail
 5. Kraj stałego zamieszkania
 6. Wiek dziecka
&5

Podmioty którym zostaną przekazane dane osobowe
 1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 2. firmie księgowej świadczącej usługę obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
 4. firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
&6

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
&7

Prawa osób których dane są przetwarzane
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
&8

Kontakt
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
Tel: +48 55 272 26 55 E-mail: hotel@hotel-majewski.pl
Alfa Jan Majewski; 82-200 Malbork; ul. Daleka 125
linia
HOTEL & SPA
RESTAURACJA
SPA & WELLNESS
RESTAURACJA ALFA CLUB

Godziny otwarcia:
pn. - czw..: 14.00 - 22.00
pt.:              14.00 - 00.00
sob.:           14.00 - 1.00
niedziela:  12.00 - 20.00

MAJEWSKI HOTEL & SPA

RECEPCJA
czynna całodobowo
tel. +48 (55) 272 26 55
tel. 533 380 064
hotel@hotel-majewski.pl


SPA ODNOWA, SOLARIUM

Godziny otwarcia:
wt.- pt. 10.00 - 20.00
sob.      10.00 - 18.00
w niedziele i poniedziałki SPA nieczynne


Dane firmy:
ALFA JAN MAJEWSKI
ul. Daleka 125
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60BASEN nieczynny do odwołania
Wróć do spisu treści